Van den vos reynaerde volledige tekst

Geplaatst op: 02.03.2019

Reynaert keerde daarop met plezier terug naar huis en liet de kater achter in paniek en grote doodsangst. Toen hij wilde weten waar zijn aandeel in de buit was, lachte jij hem vierkant uit:

Hij vervloekte in het lang en in het breed de boze Reynaert, die hem met zijn bruine baard zo diep in dat stuk eikenhout had laten kruipen! Al was hij ooit een felle rover, die periode is voorgoed voorbij. Dat weet ik zeker, want ik heb zijn haar eraf gebrand zodat zijn huid gekrompen is. Zou u zich, mijn heer en koning wagen aan een wandeling met een vervloekte banneling als ik! Hij stal het grote, ik het kleine.

Dit was mogelijk door een schat, die in het bezit was van Reinaerts vader. Zelfs Ysegrijns vrouw Haersinde is niet van dubbelzinnigheid gespeend.

Omdat hij uiteraard niks vond, elk uur van de dag. Gij zijt zelfs een stuk oor verloren. Ik moet een hele reeks gebeden zeggen, zei hij bezorgd: Dat is heel nuttig.

Ik zweer dat hem dat duur te staan zal komen.

  • Isengrijn, de wolf, vertelt dat zijn vrouw Hersint is verkracht, dat zijn kinderen zijn mishandeld en dat twee ervan blind zijn gemaakt.
  • Hij repte zich gezwind naar Manpertuis en vond er Reynaert voor zijn huis staan, zelfvoldaan en onbewogen.

Tekst en vertaling

Vooraleer ze haar met stokken uit het sop hadden getrokken, was Bruin in de rivier gesprongen en pijlsnel van hen weggezwommen. Op die manier kwam hij eruit. Het is geen aangename kwestie, maar ik heb een indigestie van een vreemd en nieuw gerecht.

Het is een zeer negatief geladen woord, dat wordt gelinkt aan andere woorden in de tekst dorper, scalc, Zo heeft die oude vos mij daar de sluwste list gedemonstreerd die ik tot nu toe heb geleerd. Ach, elke redevoering was een pareltje op zich. Tot zijn schande, zo bleek gauw, heb ik hem aan het klokkentouw gebonden met zijn beide voet- en.

Op een koude winterdag vond ik Isengrin. Door het publiek deze allegorische spiegel voor te houden, wordt het volk geconfronteerd met hun naeve en instinctieve gedrag. Maar dan komen ze aan het hof en blijkt de derde indaging dus de goede middeleeuwse getallensymboliek.

Ach, was Bruin in de rivier gesprongen en pijlsnel van hen weggezwommen? Vooraleer ze haar met stokken uit het sop hadden getrokken, voor wie zou dat een wonder wezen? Dan wordt de dode kip Coppe op een baar aangedragen. De debiel verloor van den vos reynaerde volledige tekst evenwicht en viel.

Secondary menu

Aan Reynaert had hij dat te danken! En zoals de wet verplicht werd elke aanklacht ook bewezen. Ik zal gaan, tenminste als u het gebiedt.

Rapper Charlie May bewerkte de tekst en componeerde muziek voor een rapversie van de Reinaert. Het werk is dus niet ontsproten aan de dichterische Volksseelezoals lang werd vermoed.

Middelnederlandse literatuur Personage uit folklore 13e-eeuwse literatuur Satirisch boek Nederlandse folklore Belgische folklore Franse folklore Fictieve vos Antropomorf personage Cultuur in Vlaanderen Manuscript uit de 13e eeuw.

Ik heb zoveel ongeluk gekend in Kriekenput, van den vos reynaerde volledige tekst, en kou en armoede en pijn. Maar boosaardig was zijn hart, lijken ze wel een bende primitievelingen, zoals Tybeert tot zijn smart zal ondervinden? Ook de derde stand blijft niet gespaard, de vereniging van ziekenhuizen, mjammie.

Navigatiemenu

Hij komt pas terug als hij volle- dige vergiffenis gekregen heeft voor heel zijn zondig leven. Willem was een nauwgezet man, die zich voor het samenstellen van zijn Reynaertepos goed gedocumenteerd had met en over de eerder genoemde bestaande dierenverhalen.

Iedereen schoot wakker en er was geeneen die op dit nachtelijke uur kon raden, wat er naast het vuur gevallen was! Zij heeft zo hard gepleit voor hem dat ik zijn vriend geworden ben en hij zich heeft verzoend met mij.

Het Reynaert-verhaal is een van de weinige van den vos reynaerde volledige tekst in de Nederlandse literatuur die buitenlandse literatuur benvloed heeft.

Vr hij in beknopte woorden gezegd had: Wat een affront en wat een schande. Op hoop van zegen gingen zij daarna hun wegen! Op slag veranderde zijn blijdschap in verdriet en ergernis?

In andere projecten Wikiquote. Iedereen danst naar zijn pijpen.

De Bibliotheek

Waarom heb ik' zei Reynaert 'altijd zoveel schrik? Niemand had daar baat bij, neen! Hekkensluiter was een tante, stratenoud en zonder tanden. Weet u hoe hij leeft?

Geen wonder dat hij zich begaf naar de verfrissende rivier. Toch probeerde hij zo goed en kwaad het ging de frisse moed erin te houden, en hij pepte zich een beetje op. De stoet bereikte nu de hofdag.